Berikut adalah dokumen yang diperlukan semasa menghantar borang permohonan

  • 3 Salinan Kad Pengenalan
  • 3 salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
  • 1 salinan muka depan buku akaun bank
  • Borang Opsyen atau surat pengesahan lanjutan perkhidmatan
  • 1 salinan penyata penyelesaian
Kesemua dokumen salinan wajib disahkan :-
  1. Disahkan pegawai bertauliah sahaja
  2. Disahkan pegawai yang sama mengesahkan borang CS/PGP dan pengesahan butiran penjawatan kakitangan
  3. HANYA jawatan pegawai dan ke atas sahaja yang layak membuat
  4. Surat sokongan diperlukan kakitangan tidak berjawatan pegawai membuat pengesahan,
Advertisements