KEMENTERIAN  DAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Jabatan Perdana Menteri

Kementerian Kewangan

Kementerian Pelajaran

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Kementerian Pengangkutan

Kementerian Pelancongan

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Kementerian Pertahanan

Kementerian Kerja Raya

Kementerian Kesihatan

Kementerian Belia dan Sukan

Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Polis Diraja Malaysia

KERAJAAN NEGERI

Negeri Johor

Negeri Kelantan

Negeri Pahang

Negeri Perak

Negeri Selangor

Negeri Perlis

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Bandaraya Shah Alam  (MBSA)

Majlis Perbandaran Selayang (MPS)

Majlis Perbandaran Subang Jaya  (MPSJ)

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah  (DBKK)

Majlis Perbandaran Kluang (MPK)

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah (DBKK)

UNIVERSITI

Universiti Malaya  (UM)

Universiti Putera Malaysia (UPM)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Sains Islam Malaysia  (USIM)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Malaysia Perlis (UMP)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

BADAN BERKANUN

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

Yayasan Islam Kelantan

Pertubuhan Keselamatan Sosial Menara PERKESO

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Perbadanan Pembangunan Perdagangan (L) Malaysia (MATRADE)

Balai Seni Lukis Negara (BSLN)

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Lembaga Pembangunan Industri Penubuhan Malaysia (CIDB)

Advertisements