Untuk layak mendapat pinjaman daripada Coshare, seseorang peminjam perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Kakitangan kerajaan dan badan berkanun yang membenarkan potongan Coshare (lihat senarai majikan yang layak).
 • Kelayakan untuk kakitangan TETAP : mesti bekerja lebih setahun
 • Untuk kakitangan berstatus KONTRAK, anda perlu memenuhi dua syarat : (syarat pertama) Anda dapat elaun tetap setiap bulan (tertera dalam slip gaji) dan (syarat kedua) anda telah bekerja bersama majikan sekurang-kurangnya 5 tahun.
 • Umur peminjam adalah 21 tahun ke atas
 • Tempoh pembiayaan minima 2 tahun, maksima 20 thnumur 58 tahun
 • Gaji minimum (gaji pokok & elaun tetap) mesti melebihi RM1000
 • Kelayakan atau potongan gaji tidak boleh melebihi 60%
 • Blacklist, CCRIS & CTOS tidak melibatkan hutang melebihi RM30,000
 • Kadar Faedah 4.99% TETAP, Kelayakan pinjaman 60% daripada gaji kasar
 • Pemprosesan 7 – 10 hari bekerja
 • Skim Pembiayaan berlandaskan syariah / Dilindungi insuran Takaful
 • Bayaran balik melalui Program Potongan Gaji Coshare Holding Bh
 • Tidak perlu ke bank / HQ Coshare, kami berkhidmat untuk anda
 • Tertakluk kepada Terma & Syarat serta perubahan terkini oleh pihak COSHARE
 • *Tertakluk kepada syarat dan pindaan dari masa ke semasa oleh Coshare Holding Bhd.

Kumpulan yang tidak layak:

Berikut adalah golongan yang tidak layak mendapat pinjaman daripada Coshare:

 • Anggota tentera
 • Office Boy (nota: jawatan paling rendah yang layak adalah Pekerja Rendah Awam)
 • Status bankrupt
 • Kakitangan kerajaan berstatus sementara
 • Kakitangan swasta dan usahawan
 • Pesara
Advertisements